post

چندین اشتباه بازاریابی تلفنی

8 اشتباه بازاریابی تلفنی

1. فروش کالا و خدمات به زور:

✅تعریف بیش از حد از محصول مشتری را زده میکند .
✅فقط سعی در رفع نیاز مشتری

2. زود اعلام کردن مبلغ کالا و خدمات:

✅قیمت مثل سن است ، یک عدد است ، خنده .
✅اول شناخت نیاز مشتری بعد اعلام قیمت در قالب راه حل و مزایایی که برای که برای آن قائل میشوند ، مطرح کنید .

3. مکالمه طولانی:

✅شما اطلاعات در مورد محصول و توضییح زیاد(غلط)
✅مکالمه طولانی خسته کننده است
✅بیشتر سوال کنید تامشتری از نیازش بگوید

4. وقت گذاشتن برای کسی که قطعا از شما خرید نمیکند :

✅در 3دقیقه تشخیص دهید که مشتری نیست .
✅محترمانه بابت وقتش عذر خواهی و خداحافظ .

اشتباه بازاریابی تلفنی

اشتباه بازاریابی تلفنی