post

نکاتی درباره قابلیت جدید اینستاگرام stories

لابد حس کرده اید که فقط وقتی حاضر به گفتن حقیقت های عریان می شوید و فقط وقتی می توانید راست راستش را بگویید که نشسته اید با رفیقی که مطمئنید قرار نیست با شنیدن حرفتان بهتان نمره مثبت یا منفی بدهد.
اینستاگرام نه کاملا اما شده در حد یک قدم به این فضا نزدیک می شود . باید تاکید کنم که برایم مهم نیست این امکانات را برای اولین بار اسنپ چت به کار بسته یا یک شبکه اجتماعی دیگر . موضوع نفوذ اینستاگرام در سرزمینی است که در آن زندگی می کنم . پس از افزوده شدن این قابلیت ها به این شبکه اجتماعی پرنفوذ در ایران استقبال می کنم .

نکاتی درباره قابلیت جدید اینستاگرام stories

نکاتی درباره قابلیت جدید اینستاگرام stories

دست آخر بگویم که دوام و عمر 24 ساعته این قصه ها هم ماجرا را کامل می کند . این عمر کم و دم دستی بودن قصه ها راه را برای قصه های واقعی تر و صادقانه تر می گشاید . می رویم سراغ موبایل بدون ادیت یک عکس از لحظه واقعی زندگی مان می گیریم و می گذاریمش بین stories بین هزاران قصه از لحظه های زندگی هزاران آدم ، دیگر نگران نیستیم که کم لایک بخورد یا چجور کامنتی بگیرد و این را هم می دانیم که 24 ساعت دیگر این تکه از واقعیت زندگی مادر هیچ کجای جهان مجازی ثبت نشده و باقی نمانده است . stories_اینستاگرام را به فال نیک می گیریم چون این شبکه اجتماعی را یک قدم به بیان واقعیت زندگی آدم ها نزدیک تر می کند .

 

نکاتی درباره قابلیت جدید اینستاگرام stories

نکاتی درباره قابلیت جدید اینستاگرام stories